Tu ai adăugat valorile nutriționale în meniu?

Data ultimei actualizări: 2 Martie 2023 

Prezentul document vă va ajuta să înțelegeți Termenii de utilizare ai website-ului https://www.poftigo.ro, https://ghid.poftigo.ro si a aplicatiei Poftigo. 

Cuprins

 1. Prezentare generală 
 2. Definiții
 3. Scopul suitei de aplicații
 4. Domeniul de aplicare
 5. Acceptarea termenilor și condițiilor
 6. Comanda
 7. Contractul
 8. Link-uri pentru site-uri terțe 
 9. Limitarea răspunderii
 10. Utilizarea Platformei
 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 12. Folosirea cookie-urilor
 13. Revizuiri ale termenilor și condițiilor
 14. Legislație aplicabilă și jurisdicție 
 15. Modalități de contact  

1. Prezentare generală 

Prezentul website aparține Gourmet Tech SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în jud. Prahova, Ploiesti, bd. Republicii, nr. 192, având CUI 44032853 și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J29/885/2021.

În obiectul principal de activitate al societății Gourmet Tech SRL este dezvoltarea și gestionarea unei platforme tehnologice care, prin utilizarea unei aplicații mobile permite anumitor Comercianți locali din diferite orașe, aflate în diferite zone, să își ofere meniul spre consultare, să își informeze potențialii clienți cu privire la activitatea lor comerciala și de divertisment și, dacă este cazul, să permită utilizatorilor aplicației să comande preparate și produse din meniul acestora atunci când se află în , fără intermedierea acestora prin personalul calificat al Comerciantului. 

2. Definiții 

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează: 

Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Utilizator către Comerciant prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator. 

Comerciant” înseamnă o persoană juridică al cărei obiect de activitate îi permite prepararea și sau comercializarea de mâncăruri, băuturi, produse alimentare și nealimentare cat și produse similare și care este listat pe Platformă în vederea încheierii Contractului cu Utilizatorul. 

Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica cookie, la orice formular de comandă.

Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră. 

Produsele” înseamnă orice gama de produse și servicii aflate în meniul/catalogul Comerciantului, oferite spre vânzare în spațiul Comerciantului și care pot fi comandate de Utilizatori prin Platforma poftigo. 

Serviciul” sau “Servicii” înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul Platformei, respectiv facilitarea plasarea și transmiterea Comenzii către Comerciant, gestionarea și onorarea Comenzii de către Comerciant. 

Spațiul” înseamnă suprafața delimitată și amenajată în care Comerciantul își desfășoară activitatea economică.

Utilizator” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează un cont pe Platforma, în vederea plasării de comenzi. 

3. Scopul suitei de aplicații 

www.poftigo.ro este un site de prezentare a sistemului informatic poftigo.

http://ghid.poftigo.ro este un site de prezentare al Comerciantului în care va fi afișat meniul acestuia pentru utilizatorii care nu au instalat aplicația poftigo.

Poftigo este o aplicație de mobil, compatibilă cu sistemele de operare Android și iOS prin care Utilizatorii care și-au creat cont pot plasa comenzi de produse și preparate aflate în meniul Comencianților atunci cînd se află în spațiul deținut de Comerciant fără a necesită prezenta personalului calificat la masa Utilizatorului. 

Poftigo Staff este o aplicație de gestiune a comenzilor plasate în Spațiul Comerciantului pe care o gestionează personalul Comerciantului pentru a onora Comenzile plasate de Utilizatori.

4. Domeniul de aplicare 

Platforma poate fi utilizată, în vederea plasării de comenzi numai de Utilizatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe: 

– Completarea corectă a tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare în care se solicită date cu caracter personal precum nume, prenume, numele de utilizator, adresa de e-mail, numărul de telefon. 

– Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare. 

– Înregistrarea pe Platformă prin crearea unui cont de Utilizator și a unei parole de acces.

Acești Termeni de utilizare și condiții contractuale sunt aplicabile doar Serviciului, astfel cum este definit acesta la punctul 2 de mai sus. Poftigo nu este răspunzătoare de Produsele Comerciantului. 

5. Acceptarea termenilor și condițiilor 

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând Platforma, acceptați aceste condiții și luați cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și poftigo sunt înlocuite prin prevederile Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale. 

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VA RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI PLATFORMA. 

Termenii și condițiile împreună cu Politica de confidențialitate constituie întregul acord între părți. Niciun alt termen exprimat sau implicit nu vor fi avute în vedere ca fiind parte a acestui Acord. În caz de conflict între termenii și condițiile contractuale și orice alți termeni sau alte prevederi de pe Platformă, prezentul document va prevala. 

Poftigo  poate dispune imediat încetarea prestării oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuză accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, în cazul nerespectării Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale, precum și în orice situație în care poftigo are suspiciunea rezonabilă despre utilizarea cu rea credință a Serviciilor și Platformei. 

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă poftigo consideră că există motive suficiente privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al acestora, poftigo poate refuză accesul prezent sau viitor la Platformă sau utilizarea Platformei sau a oricărei părți a conținutului și/sau serviciilor acesteia. 

poftigo nu poate garanta identitatea Utilizatorilor înregistrați și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a identității Utilizatorului de către orice terț neînregistrat. 

Utilizatorii sunt obligați să notifice imediat poftigo cu privire la pierderea, ștergerea și/sau divulgarea numelui lor de utilizator sau a parolei la adresa de e-mail: contact@poftigo.ro sau la utilizând datele de contact de pe site care sunt actualizate constant.

6. Comanda 

6.1. Plasarea comenzii 

poftigo publică pe Platformă Produsele din meniul/catalogul Comercianților și detaliile referitoare la acestea, conform informațiilor furnizate de Comercianți. poftigo nu va accepta nicio răspundere sau obligație pentru actualizarea disponibilității Produselor in aplicatie –actualizãrile intrând în totalitate în responsabilitatea Comerciantilor. 

Vă rugăm să aveți în vedere că oricare dintre Comercianții listați pot folosi ingrediente și aditivi ale felurilor de mâncare și băuturilor care ar putea provoca alergii și intoleranțe, astfel cum acestea sunt listate în poftigo. Dacă un Utilizator este alergic la orice ingrediente, recomandăm să contacteze personalul Comerciantul pentru informații despre ingredientele folosite și alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă. 

Atunci când plasați o comandă pe Platformă, vi se va cere să accesați contul de utilizator prin introducerea adresei email și a parolei generate la crearea contului. Trebuie să vă asigurați că vă păstrați în siguranță combinația acestor detalii și nu oferiți aceste informații către o terță parte. Opțiunea de a vă înregistra ca vizitator este posibilă și nu necesită informațiile și restricțiile menționate anterior.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. 

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, de capacitatea preparării produselor și a Comerciantului. 

În cazul în care un detaliu al comenzii este incorect, trebuie să informați imediat personalul Comerciantului.

În cazul în care Produsele comandate disponibile, Comerciantul va accepta comanda și va confirma in poftigo disponibilitatea acestora. Comanda va fi confirmată prin notificări de tip PUSH pe dispozitivul electronic al Utilizatorului.

Mesajul de confirmare va specifica detaliile de livrare, inclusiv timpul aproximativ de livrare, dacă acesta a fost specificat de Comerciant.

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă total sau parțial, Utilizatorul va fi înștiințat prin notificări de tip PUSH pe dispozitivul electronic al acestuia.

Potrivit legislației in vigoare, băuturile alcoolice și produsele din tutun pot fi cumpărate doar de persoanele care au împlinit 18 ani. La efectuarea unei comenzi ce include băuturi alcoolice sau produse din tutun, Utilizatorul confirmă că are cel puțin vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, livrarea unei comenzi care conține băuturi alcoolice sau produse din tutun poate fi anulată în orice moment dacă se constată, prin orice mijloace, în orice moment, inclusiv la momentul livrării efective, că persoana care a plasat comanda este minoră. 

6.2. Anularea comenzii 

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat Comerciantul în cauză și soluționată aceasta cerere. Poftigo nu va media astfel de solicitari și nu este răspunzator de orice dispută care ar putea să apară între Comerciant și Utilizator în urma unei solicitări de anulare. 

Personalul Comerciantului poate anula parțial sau total o comandă dacă unul sau mai multe produse din Comandă nu mai sunt disponibile, iar acesta nu a putut actualiza catalogul. Vă rugăm să aveți în vedere că actualizările meniului pot întârzia mai ales în zilele aglomerate.

Atunci cănd un produs este eliminat din Comandă, veți fi informat de acest aspect printr-o notificare de tip PUSH.

7. Contractul 

Prin plasarea comenzii pe Platforma noastră, astfel cum este descrisă la punctul 6 al prezentului document, Utilizatorul stabilește 2 relații contractuale: 

– pentru Produsele de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și Comerciant; 

– pentru furnizarea Serviciilor de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și poftigo. 

7.1. Prețul și plata 

Toate prețurile listate de către poftigo în Platformă pentru Produsele Comerciantilor reflectă prețul la momentul includerii în listă. Toate prețurile sunt întreținute de către Comerciant și este responsabilitatea acestuia să actualizeze la timp prețurile astfel încât să reflecte valoarea Produselor din sistemul propriu de gestiune. 

Toate prețurile sunt în RON. TVA-ul este inclus. 

Comercianții sunt obligați sa ofere Utilizatorilor produsele la aceleași prețuri care au fost publicate pe Platformă, dacă prețurile din Platforma sunt mai mici decât cele din sistemul de gestiune propriu. Orice dispută cauzată de diferențele de preț va fi remediat de Comerciant și Utilizator, poftigo fiind exonerat de orice răspundere deoarece poftigo nu are control asupra prețurilor introduse pe platforma și nu oferă astfel de servicii Comerciantului.

Utilizatorul are posibilitatea să achite contravaloarea produselor pe care dorește să le comande atât numerar, direct Comerciantului, cât și online, cu cardul. Plata
online cu cardul este posibilă doar în unitățile Comercianților care nu au personal care să asiste Utilizatorul la masă. Exemplu (fără a ne limita la): Comercianții de tip food truck. Comerciantul care accepta plata online cu cardul este marcat cu semn distinctiv în platformă.


Plata prețului oricărui produs corespunzător efectuată către poftigo va exonera Utilizatorul de obligația de a plăti prețul menționat către Comerciant.

Partenerul poftigo pentru plăți online este NETOPIA Payments mobilPay.
Mai multe despre termenii și condițiile NETOPIA Payments puteți găsi accesând link-ul următor:
https://netopia-payments.com/termeni-si-conditii-generale/.
Platforma NETOPIA PAYMENTS prelucrează datele dvs. personale în calitate de operator independent pentru procesarea plății online. Puteți consulta mai multe detalii despre politica acestora de prelucrare a datelor dvs. personale colectate în vederea procesării plății aici: https://netopia-payments.com/nota-de-informare-gdpr-platitori/.
În cazul în care apar probleme legate strict de procesarea plății dvs., veți putea fi contactat în mod direct de către reprezentanții NETOPIA PAYMENTS pentru soluționarea acestora. <

După finalizarea comenzii veți fi redirecționat automat către NETOPIA Payments utilizând un canal de comunicație securizat unde va trebui să urmăriți instrucțiunile primite. În momentul în care ați finalizat plata, Utilizatorul va primi o notificare de confirmare a tranzacției pe adresa de email introdusă. În cazul unei tranzacții eșuate, starea comenzii nu se va schimba, iar Utilizatorul are posibilitatea să reîncerce finalizarea comenzii cu plată online sau să renunțe la comandă. Responsabilitatea emiterii documentelor fiscale care să ateste încasarea contravalorii comenzii este a Comerciantului, iar acesta va oferi bon fiscal (sau alt document, după caz) la predarea comenzii către Utilizator.

Anularea unei comenzi plătite online cu cardul pe platforma Poftigo și rambursarea contravalorii acesteia se va face în unitatea Comerciantului, prin emiterea documentelor justificative către Utilizator, conform legislației în vigoare. 

7.2. Livrarea 

Livrarea unei Comenzi plasate în Platforma poftigo se va face exclusiv în localul Comerciantului. Timpul estimativ de preparare listat în poftigo nu trebuie înțeles ca timp maxim de livrare și nu impune o obligație Comerciantului sau a Platformei. Timpul estimativ de preparare poate varia în funcție de capacitatea Comerciantului în zilele aglomerate, iar un timp nou timp estimativ de livrare va fi comunicat Utilizatorului de către personalul Comerciantului.

Prin acceptarea termenilor de utilizare și condițiilor contractuale, a Politicii de confidențialitate Dumneavoastră ne autorizați să folosim, să stocăm sau să prelucrăm informații cu caracter personal, în scopul de a oferi livrarea Produselor. Astfel se pot dezvălui anumite date cu caracter personal unor terțe părți în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în scopul asigurării livrării Produselor. Mai multe informații pot fi găsite în Politica noastră deconfidențialitate .

Aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor personale pe care le deținem de la dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@poftigo.ro dacă doriți să solicitați aceste informații. 

7.3. Returul, livrarea neconformă sau parțială 

poftigo facilitează interacțiunea între Utilizator și personalul Comerciantului și nu își propune să o înlocuiască în totalitate. Astfel, orice reclamație privind calitatea Produselor sau orice solicitare de a returna unul sau mai multe Produse vor fi adresate direct Comerciantului și se remedia direct între cele două părți fără intervenția poftigo.  

8. Link-uri pentru site-uri terțe 

Platforma poftigo poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de Comercianți sau alte părți decât poftigo. Nu reprezentăm calitatea produselor și serviciilor furnizate de către astfel de terți și nu avem vreun control asupra conținutului sau disponibilității acestor site-uri. Astfel, nu ne putem asuma nici un fel de responsabilitate pentru conținutul site-urilor Comerciantilor și părților terțe sau a serviciilor sau bunurilor pe care acestea vi le oferă. 

Utilizarea unor astfel de link-uri este condiționată de dorința dumneavoastră de a le accesa. Când alegeți să accesați un site terț ar trebui să parcurgeți, înainte de utilizarea acestuia, Termenii și condițiile de utilizare a respectivului site. 

poftigo nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri în urma accesării, utilizării, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe aceste terțe site-uri. 

9. Calculator valori nutriționale

Acest modul a fost dezvoltat în conformitate cu ordinului ANPC 201/2021 , al completărilor ulterioare și al regulamentului (UE) NR. 1169/2011. Calculele sunt efectuate pe baza formulelor matematice descrise în cadrul regulamentului (UE) NR. 1169/2011.
Calculatorul de valori nutriționale are trei surse de date:

– baza de date poftigo – populată cu ingrediente comune și cu valori generice pentru categoria de ingredient respectivă.
– baza de date InfoCons – prin integrare directa cu serviciul REST pus la dispoziție de InfoCons. Poftigo are doar drepturi de citire, nu poate interveni în niciun fel asupra structurii și a informațiilor stocate de InfoCons.
– ingredientele introduse de către utilizatorii platformei.

Prin acest calculator de valori nutriționale, poftigo si-a propus să ofere un suport eficient pentru îndeplinirea cerințelor legislative, însă valorile calculate de poftigo sunt estimative și nu pot înlocui declarația nutrițională rezultată prin analize de laborator în unități acreditate. De asemenea, modulul a fost creat conform cerințelor ANPC și vom fi în continuare atenți la reglementările ANPC pentru a implementa schimbările rapid, însă nu garantăm că organele de control ale agenției nu vor interpreta diferit ordinul 201/2021.

Ingredientele din baza de date poftigo nu conțin aditivi, iar alergenii menționați sunt cei evidenți. Fiecare partener are obligația de a consulta etichetele produselor utilizate pentru a completa corespunzător lista de aditivi și alergeni.

poftigo depune toate eforturile pentru a oferi o bază de date de ingrediente extinsă și exactă, dar nu garantează pentru corectitudinea informațiilor din platformă și nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea aduce partenerilor în urma utilizării datelor. Rețetarul este responsabilitatea fiecărui partener, iar acesta trebuie să verifice validitatea informației oferite de poftigo. În cazul în care acesta observa neconcordanțe, își poate introduce propriul ingredient conform etichetei produsului utilizat.

10. Limitarea răspunderii 

poftigo a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util. 

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme. 

Totodată, poftigo este exonerată de orice răspundere prinvind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți sau pentru orice daună ori inconvenient ce ar putea rezulta din consumul și folosirea Produselor livrate și a tacâmurilor, condimentelor sau altor produse similare ce însoțesc Comanda. 

Răspunderea poftigo pentru furnizarea produselor și serviciilor de pe Platformă este limitată la obligațiile impuse de normele legale aplicabile. 

poftigo a luat toate măsurile adecvate pentru a preveni frauda informatică și pentru a se asigura că toate datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere în cazul extrem de abuz al serverelor noastre securizate sau cele ale terților. 

Noi putem subcontracta orice parte sau părți din serviciile și bunurile pe care le oferim și ne atribuim orice parte sau părți din drepturile noastre în temeiul acestor termeni și condiții fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de a vă notifica. 

11. Utilizarea Platformei 

– de a stabili un link între acest website sau orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil; 

– de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale; 

– de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fără publicarea avertismentelor de copyright si alte drepturi de proprietate intelectuala pe care le utilizam în legătură cu acest conținut, înacelași mod și în aceeași forma prezentate pe website. 

In conditiile in care incalcati termenii sau politica noastra privind protectia datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastra la Platformă. 

În cazul nerespectării Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a Platformei, putem suspenda sau bloca accesul la Platformă. 

Accesul la Platformă poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci cand ne contactati. 

12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document. 

13. Folosirea cookie-urilor 

Vezi Politică de cookie, care face parte din prezentul Document.

14. Revizuiri ale termenilor și condițiilor 

poftigo poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni de utilizare și condiții contractuale. Veți fi notificat imediat prin adresa de e-mail folosita la inregistrarea contului 

Utilizatorul Platformei trebuie să citească cu atenție Termenii de utilizare și condițiile contractuale și să respecte oricare și toate aceste revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru înainte de plasarea unei comenzi, pentru a lua cunoștință de versiunea la zi a Termenilor și Condițiilor. 

15. Legislație aplicabilă și jurisdicție 

Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea română. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute. 

16. Modalități de contact: 

Utilizatorii ne pot contacta oricand la adresa de e-mail: contact@poftigo.ro.

Nu lăsa pe mâine ce poftești azi!

Rămâi conectat

Email: contact@poftigo.ro